Tým pro tvorbu strategie (D3)

Tým pro tvorbu strategie (D3)

Jeden z hlavních principů tvorby strategie je otevřenost a zapojení co nejširší odborné i laické zainteresované veřejnosti. Proto byl vytvořen širší Tým pro tvorbu strategie transparentním a otevřeným přístupem.

MZ ČR oslovilo představitele organizací působících ve zdravotnictví se žádostí o nominaci jejich zástupců do Týmu pro tvorbu strategie. Osloveny byly následující organizace, které pak nominovaly své zástupce:

Asociace krajů ČR, Platforma pro elektronické zdravotnictví v ČR, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Česká asociace sester, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Česká lékárnická komora, WHO (ČR), ÚZIS ČR, KSRZIS, SÚKL, OECD, Ministerstvo vnitra ČR, MPSV, Koalice pro zdraví, Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Sdružení ambulantních specialistů ČR, Česká lékařská komora, Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Výbor pro zdravotnictví PSP ČR, Grémium majitelů lékáren, AmCham, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

Tým pro tvorbu strategie (označovaný v projektu NSeZ zkráceně jako D3) reviduje všechny strategické výstupy a je informován průběžně o postupu prací. Zástupci Týmu pro tvorbu strategie se mohou účastnit na jednáních ostatních týmů a pracovních skupin.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností

 • Vytváří Projektový plán tvorby strategie a Plán řízen rizik tvorby strategie a podílí se na jejich aktualizaci.
 • Provádí jednotlivé aktivity podle Projektového plánu tvorby strategie (respektive podle řídicí dokumentace projektu tvorby strategie), zejména provádí:
  • Zpracování analytických výstupů.
  • Sjednocení jednotlivých výstupů co do formátu a konzistence předkládaných sdělení.
  • Zpracování a ověřování návrhů základních koncepčních materiálů jako jsou: vize, soustava strategických a opatření, projektové okruhy, …
  • Sestavení a hodnocení variant strategických cílů.
  • Podrobné rozpracování zpracování soustavy cílů, indikátorů a opatření, projektových okruhů, včetně popisů a odůvodnění
  • Zpracování plánu implementace strategie.
  • Vypracování důvodové zprávy.
  • Realizaci interního i externího připomínkového řízení.
  • Vypracování zprávy o projektu a průběžných zpráv pro Řídící výbor a Gestora.
  • Zajištění spolupráce a koordinace s dalšími resorty (zejména s MV, MMR, MPSV, MŠMT), pro získání zdrojů financování realizace strategie a pro koordinace s rozvojem elektronizace veřejné správy.
 • Plní úkoly stanovené Koordinátorem tvorby strategie.

Seznam osob nominovaných do Týmu pro tvorbu strategie

Instituce

Nominovaný zástupce

Asociace krajů ČR 

Jan Pejchal

Ing. Martina Jirsová

Platforma pro elektronické zdravotnictví

MUDr. Jiří Bek

Ing. Hynek Kružík

Ing. Vladimír Rous, MBA

Ing. Jiří Čížek

MUDr. Pavel Kubů

ČLS JEP

MUDr. Mgr. Petr Struk

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Česká asociace sester

Mgr. Petra Charvátová, Ph.D.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Ctibor Legát

MUDr. JUDr. Petr Honěk

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Ing. Zdeněk Vitásek

Česká lékárnická komora

PharmDr. Lubomír Chudoba

WHO (ČR)

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

ÚZIS ČR 

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ing. Milan Blaha, Ph.D.

KSRZIS

Ing. Daniel Chroust

SÚKL

PharmDr. Kamil Rössler

OECD

Mgr. et Mgr. Jan Alexa

Ministerstvo vnitra - eGovernment

v jednání

MPSV

Michal Rada

RNDr. Jiří Schlanger

Koalice pro zdraví

Jana M. Petrenko

Asociace nemocnic ČR

Ing. Jana Heidenreichová

Asociace českých a moravských nemocnic

Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.

Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Ivan Juliš

Česká lékařská komora

MUDr. Petr Němeček

Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Roman Houska

MUDr. Cyril Mucha

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

MUDr. Ctirad Kozderka

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR 

Ing. Erik Fišer

Ing. Jiří Borej

AmCham 

MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Ing. Matěj Adam, MBA

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Bc. Radek Chvosta

Grémium majitelů lékáren

Mgr. Marek Hampel

 

 

Aktuality

Setkání NCeZ s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví

20.11.2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Národní centrum elektronického zdravotnictví uspořádalo 19.11.2018 "Setkání s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví a s dodavateli informačních technologií".

Podrobnosti

Podporujeme založení národní iniciativy organizace IHE-Europe

17.10.2018

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo aktivitu některých účastníků sektoru elektronizace zdravotnictví spočívající v založení národní iniciativy organizace IHE-Europe.

Podrobnosti

Setkání k aktuálním projektům a záměrům v oblasti eHealth

15.10.2018

Dne 12. října 2018 uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky setkání se zástupci nemocničního sektoru, na kterém byl představeny aktuální projekty a záměry v oblasti elektronizace zdravotnictví ...

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.