Řídící výbor

Řídící výbor pro tvorbu strategie

Vrcholným orgánem projektu tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví je Řídící výbor tvorby strategie, který je zodpovědný za průběh a realizaci přípravy strategie v souladu se stanovenými cíli. Veškerá usnesení a jiné výstupy z činnosti Řídícího výboru jsou základním podkladem pro rozhodovací činnost gestora tvorby strategie.

Řídící výbor schvaluje řídící dokumentaci projektu tvorby strategie, dílčí výstupy tvorby strategie, je pravidelně informován o průběhu projektu tvorby strategie, schvaluje zásadní změny projektu a řeší eskalované problémy.

Členy Řídícího výboru jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupce MPSV, zástupce Výboru pro zdravotnictví PS PČR, zástupce Asociace krajů ČR, zástupce ÚZIS, zástupce KSRZIS a zástupce SÚKL. Předsedou výboru je Gestor tvorby strategie.

 

Popis rolí, pravomocí a odpovědností

  • Schvaluje řídicí dokumentaci projektu tvorby strategie.
  • Schvaluje dílčí výstupy tvorby strategie v průběhu tvorby strategie, respektive na konci jednotlivých fází (např. analytickou část strategie, upřesněnou vizi, plán implementace strategie atd.)
  • Rozhoduje o výběru varianty sady strategických cílů k rozpracování.
  • Je pravidelně informován o průběhu projektu tvorby strategie, jeho výstupech, přínosech, rizicích a změnách.
  • Schvaluje zásadní změny projektu tvorby strategie.
  • Řeší eskalované problémy.

 

Seznam členů Řídícího výboru

Instituce

Nominovaný člen řídícího výboru s hlasovacím právem

MZČR

Mgr. Lenka Melicharová Ptáčková, MBA

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

Ing. Petr Landa

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

JUDr. Radek Policar

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Ing. Jiří Borej

Ing. Fares Shima

MPSV

Ing. Iva Merhautová, MBA

ÚZIS

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

KSRZIS

Ing. Daniel Chroust

SÚKL

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Výbor pro zdravotnictví PS PČR

Ing. Erik Fišer

Asociace krajů ČR

MUDr. Jiří Běhounek

Aktuality

Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

5.6.2018

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

Podrobnosti

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

21.5.2018

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace NSeZ.

Podrobnosti

Vystoupení Ing. Martina Zemana na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018

2.5.2018

Ing. Martin Zeman, ředitel odboru Informatika, vystoupil 24. dubna 2018 na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018 s tématem "Stav realizace a priority Národní strategie elektronického zdravotnictví v roce 2018"

Podrobnosti

Harmonogram realizace prioritních oblastí NSeZ - Strategický cíl 4 Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví

13.4.2018

Aktuální platná verze implementace vybraných prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví - duben 2018

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.