Pracovní skupina Standardy

SNOMED CT Expo 2016

Klinická terminologie SNOMED CT přináší počítačům možnost pochopit medicínu. Každoroční EXPO pod patronací IHTSDO přináší přehled pokroku v implementaci této terminologie do reálných informačních systémů a zavádění do praxe. Vedle náhledu na špičkové technologie je pro Českou republiku EXPO přínosným zdrojem motivací a inspirací pro zavedení SNOMED CT.

SNOMED CT Expo 2016 se bude konat od 27. října 2016 na Novém Zélandu. Nyní byl zveřejněn program, který obsahuje čtyři paralelní sekce. Ke každé prezentaci je dostupný abstrakt v rozsahu 1 - 2 stran formátu A4.

SNOMED CT Expo 2017 se bude konat v Bratislavě.

Odkaz na aktuální program: SNOMED CT Expo 2016

Aktuality

Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

5.6.2018

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

Podrobnosti

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

21.5.2018

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace NSeZ.

Podrobnosti

Vystoupení Ing. Martina Zemana na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018

2.5.2018

Ing. Martin Zeman, ředitel odboru Informatika, vystoupil 24. dubna 2018 na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018 s tématem "Stav realizace a priority Národní strategie elektronického zdravotnictví v roce 2018"

Podrobnosti

Harmonogram realizace prioritních oblastí NSeZ - Strategický cíl 4 Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví

13.4.2018

Aktuální platná verze implementace vybraných prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví - duben 2018

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.