Tým

SNOMED CT Expo 2016

Klinická terminologie SNOMED CT přináší počítačům možnost pochopit medicínu. Každoroční EXPO pod patronací IHTSDO přináší přehled pokroku v implementaci této terminologie do reálných informačních systémů a zavádění do praxe. Vedle náhledu na špičkové technologie je pro Českou republiku EXPO přínosným zdrojem motivací a inspirací pro zavedení SNOMED CT.

SNOMED CT Expo 2016 se bude konat od 27. října 2016 na Novém Zélandu. Nyní byl zveřejněn program, který obsahuje čtyři paralelní sekce. Ke každé prezentaci je dostupný abstrakt v rozsahu 1 - 2 stran formátu A4.

SNOMED CT Expo 2017 se bude konat v Bratislavě.

Odkaz na aktuální program: SNOMED CT Expo 2016

Aktuality

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti

14.9.2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění

Podrobnosti

Ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví

13.9.2017

Informace o aktuálním způsobu naplnění požadavku na ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví a Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v ČR

Podrobnosti

Ustavení Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví

13.9.2017

Informace o aktuálním způsobu naplnění požadavku na Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v ČR

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26

13.9.2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26 a vzorová studie proveditelnosti v platném znění.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.