Tým

Podpůrný pracovní tým pro tvorbu strategie (D2)

Za účelem operativního zapojení klíčových expertů do zpracování podkladů pro jednání Týmu pro tvorbu strategie a Řídícího výboru, pro účely koordinace pracovních skupin a koordinované zapojeních širších dostupných interních pracovních kapacit je Interní tým pro tvorbu strategie (D1) rozšířen podle požadavků Koordinátora operativně o několik expertů z Týmu pro tvorbu strategie, odborníků z interních zdrojů Ministerstva zdravotnictví a jeho přímo řízených organizací, popř. dalších osob. Podpůrný pracovní tým pro tvorbu strategie je v projektu tvorby NSeZ zkráceně označován jako D2.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností

  • Poskytuje operativní součinnost Koordinátorovi tvorby strategie, který na jeho členy deleguje podle potřeby své úkoly.
  • Podílí se na koordinaci činnosti pracovních skupin.
  • Zpracovává podklady pro jednání Týmu pro tvorbu strategie a Řídícího výboru.
  • Plní úkoly stanovené Koordinátorem tvorby strategie.

Seznam členů Podpůrného pracovního týmu pro tvorbu strategie MZ ČR

Pracoviště

Jmenovaný člen týmu D2

Odbor informatiky MZ ČR

Ing. Fares Shima

Ing. Martin Zeman, DMS

Ing. Libor Seidl

Ing. Dagmar Veselá

Odbor koncepcí a strategií MZ ČR

Ing. Martin Doležal

Ing. Miroslav Pokorný

Sekce strategií MZ ČR

MUDr. Pavel Vepřek

ÚZIS

Ing. Milan Blaha, Ph.D.

RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

KSRZIS

Ing. Daniel Chroust

ČLS JEP

Ing. Hynek Kružík

Asociace krajů ČR

Jan Pejchal

AmCham

Ing. Matěj Adam, MBA

MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Ing. Zdeněk Vitásek

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Ctibor Legát

Národní telemedicínské centrum

Ing. Lukáš Roubík

 

MUDr. Martin Hofman

 

Aktuality

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti

14.9.2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění

Podrobnosti

Ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví

13.9.2017

Informace o aktuálním způsobu naplnění požadavku na ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví a Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v ČR

Podrobnosti

Ustavení Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví

13.9.2017

Informace o aktuálním způsobu naplnění požadavku na Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v ČR

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26

13.9.2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26 a vzorová studie proveditelnosti v platném znění.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.