Tým

Interní tým pro přípravu strategie (D1)

Tento tým má klíčovou zpracovatelskou roli při tvorbě národní strategie. Interní Tým pro tvorbu strategie (označovaný v projektu NSeZ zkráceně jako D1) vytváří Projektový plán tvorby strategie a Plán řízen rizik tvorby strategie. Koordinátor tvorby strategie tomuto týmu přiděluje a jednotliví členové pak dále tyto úkoly zpracovávají, nebo je řeší ve spolupráci s pracovními skupinami, které jsou pro účely přípravy strategie vytvářeny a schvalovány Koordinátorem.

Tento tým může být v průběhu tvorby strategie doplňován pracovníky Sekce strategií i dalších útvarů ministerstva. Jednotliví členové týmu se zodpovídají z plnění úkolů Koordinátorovi.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností:

  • Poskytuje operativní součinnost Koordinátorovi tvorby strategie, který na jeho členy deleguje podle potřeby své úkoly.
  • Členové týmu samostatně zpracovávají svěřené úkoly stanovené Koordinátorem tvorby strategie, vedou pracovní skupiny.
  • Zpracovává podklady pro jednání Týmu pro tvorbu strategie a Řídícího výboru.

Seznam členů Interního týmu pro tvorbu strategie MZ ČR

Pracoviště

Jmenovaný člen týmu D1

Odbor informatiky

Ing. Fares Shima

Ing. Martin Zeman, DMS

Odbor koncepcí a strategií

Ing. Martin Doležal

Sekce strategií

MUDr. Pavel Vepřek

Aktuality

Schválená Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020

7.12.2016

Strategie ve znění schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 28.11.2016 č. 1054

Podrobnosti

Jak jsme na tom s Národní strategií elektronického zdravotnictví v ČR

23.9.2016

Prezentace z konference ICT ve zdravotnictví 2016

Podrobnosti

Prezentace Projekty elektronického zdravotnictví v ČR v roce 2017 z konference Interoperabilita napříč regiony v Ostravě

22.9.2016

Prezentace ze zdravotnické konference s názvem „Interoperabilita napříč regiony“

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.