Interní tým (D1)

Interní tým pro přípravu strategie (D1)

Tento tým má klíčovou zpracovatelskou roli při tvorbě národní strategie. Interní Tým pro tvorbu strategie (označovaný v projektu NSeZ zkráceně jako D1) vytváří Projektový plán tvorby strategie a Plán řízen rizik tvorby strategie. Koordinátor tvorby strategie tomuto týmu přiděluje a jednotliví členové pak dále tyto úkoly zpracovávají, nebo je řeší ve spolupráci s pracovními skupinami, které jsou pro účely přípravy strategie vytvářeny a schvalovány Koordinátorem.

Tento tým může být v průběhu tvorby strategie doplňován pracovníky Sekce strategií i dalších útvarů ministerstva. Jednotliví členové týmu se zodpovídají z plnění úkolů Koordinátorovi.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností:

  • Poskytuje operativní součinnost Koordinátorovi tvorby strategie, který na jeho členy deleguje podle potřeby své úkoly.
  • Členové týmu samostatně zpracovávají svěřené úkoly stanovené Koordinátorem tvorby strategie, vedou pracovní skupiny.
  • Zpracovává podklady pro jednání Týmu pro tvorbu strategie a Řídícího výboru.

Seznam členů Interního týmu pro tvorbu strategie MZ ČR

Pracoviště

Jmenovaný člen týmu D1

Odbor informatiky

Ing. Fares Shima

Ing. Martin Zeman, DMS

Odbor koncepcí a strategií

Ing. Martin Doležal

Sekce strategií

MUDr. Pavel Vepřek

Aktuality

Harmonogram realizace prioritních oblastí NSeZ - Strategický cíl 4 Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví

13.4.2018

Aktuální platná verze implementace vybraných prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví - duben 2018

Podrobnosti

Zahajovací workshop projektu Podpora Národního centra elektronického zdravotnictví

15.3.2018

7. 3. 2018 proběhl v prostorách Ministerstva zdravotnictví zahajovací workshop projektu Podpora Národního centra elektronického zdravotnictví (projekt s podporou SRSS).

Podrobnosti

Uvidíme se na MEDSOFTu 20. března 2018?

14.3.2018

Pozvánka na konferenci

Podrobnosti

Nabídka volných míst - elektronizace zdravotnictví

29.1.2018

Pokud se chcete podílet na něčem opravdu smysluplném a zajímavém, chcete být u toho, když vzniká něco velikého, neváhejte, přijďte se na nás podívat, ozvěte se.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.