Interní tým (D1)

Interní tým pro přípravu strategie (D1)

Tento tým má klíčovou zpracovatelskou roli při tvorbě národní strategie. Interní Tým pro tvorbu strategie (označovaný v projektu NSeZ zkráceně jako D1) vytváří Projektový plán tvorby strategie a Plán řízen rizik tvorby strategie. Koordinátor tvorby strategie tomuto týmu přiděluje a jednotliví členové pak dále tyto úkoly zpracovávají, nebo je řeší ve spolupráci s pracovními skupinami, které jsou pro účely přípravy strategie vytvářeny a schvalovány Koordinátorem.

Tento tým může být v průběhu tvorby strategie doplňován pracovníky Sekce strategií i dalších útvarů ministerstva. Jednotliví členové týmu se zodpovídají z plnění úkolů Koordinátorovi.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností:

  • Poskytuje operativní součinnost Koordinátorovi tvorby strategie, který na jeho členy deleguje podle potřeby své úkoly.
  • Členové týmu samostatně zpracovávají svěřené úkoly stanovené Koordinátorem tvorby strategie, vedou pracovní skupiny.
  • Zpracovává podklady pro jednání Týmu pro tvorbu strategie a Řídícího výboru.

Seznam členů Interního týmu pro tvorbu strategie MZ ČR

Pracoviště

Jmenovaný člen týmu D1

Odbor informatiky

Ing. Fares Shima

Ing. Martin Zeman, DMS

Odbor koncepcí a strategií

Ing. Martin Doležal

Sekce strategií

MUDr. Pavel Vepřek

Aktuality

Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

5.6.2018

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

Podrobnosti

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

21.5.2018

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace NSeZ.

Podrobnosti

Vystoupení Ing. Martina Zemana na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018

2.5.2018

Ing. Martin Zeman, ředitel odboru Informatika, vystoupil 24. dubna 2018 na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018 s tématem "Stav realizace a priority Národní strategie elektronického zdravotnictví v roce 2018"

Podrobnosti

Harmonogram realizace prioritních oblastí NSeZ - Strategický cíl 4 Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví

13.4.2018

Aktuální platná verze implementace vybraných prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví - duben 2018

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.