Tým

Interní tým pro přípravu strategie (D1)

Tento tým má klíčovou zpracovatelskou roli při tvorbě národní strategie. Interní Tým pro tvorbu strategie (označovaný v projektu NSeZ zkráceně jako D1) vytváří Projektový plán tvorby strategie a Plán řízen rizik tvorby strategie. Koordinátor tvorby strategie tomuto týmu přiděluje a jednotliví členové pak dále tyto úkoly zpracovávají, nebo je řeší ve spolupráci s pracovními skupinami, které jsou pro účely přípravy strategie vytvářeny a schvalovány Koordinátorem.

Tento tým může být v průběhu tvorby strategie doplňován pracovníky Sekce strategií i dalších útvarů ministerstva. Jednotliví členové týmu se zodpovídají z plnění úkolů Koordinátorovi.

Popis rolí, pravomocí a odpovědností:

  • Poskytuje operativní součinnost Koordinátorovi tvorby strategie, který na jeho členy deleguje podle potřeby své úkoly.
  • Členové týmu samostatně zpracovávají svěřené úkoly stanovené Koordinátorem tvorby strategie, vedou pracovní skupiny.
  • Zpracovává podklady pro jednání Týmu pro tvorbu strategie a Řídícího výboru.

Seznam členů Interního týmu pro tvorbu strategie MZ ČR

Pracoviště

Jmenovaný člen týmu D1

Odbor informatiky

Ing. Fares Shima

Ing. Martin Zeman, DMS

Odbor koncepcí a strategií

Ing. Martin Doležal

Sekce strategií

MUDr. Pavel Vepřek

Aktuality

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti

14.9.2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění

Podrobnosti

Ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví

13.9.2017

Informace o aktuálním způsobu naplnění požadavku na ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví a Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v ČR

Podrobnosti

Ustavení Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví

13.9.2017

Informace o aktuálním způsobu naplnění požadavku na Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví v ČR

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26

13.9.2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26 a vzorová studie proveditelnosti v platném znění.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.