Aktuality

Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

Ve dnech 19. - 20. března 2019 proběhl již 31. ročník odborného semináře MEDSOFT 2019. Vzdělávací akce je určená pracovníkům zdravotnické informatiky, biomedicínského inženýrství a uživatelům software pro zdravotnictví. Seminář se uskutečnil v hotelu Academic v Roztokách u Prahy.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky bylo zastoupeno účastí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který vystoupil v rámci kulatého stolu s názvem Budoucnost e-Health a jeho struktura v ČR.

 

V rámci programu pak vystoupili za Ministerstvo mj. Martin Zeman, Jiří Borej a Hynek Kružík.

Národní centrum elektronického zdravotnictví - plány versus realita 2019

Martin Zeman, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Martin Zeman seznámil účastníky s ustanovením Národního centra elektronického zdravotnictví (NCEZ), Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví a se zahájením podpůrných projektů. Představil prioritní aktivity NCEZ, kterými jsou "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví", "ePreskripce" a "Vybudování základní informační infrastruktury eHealth". Z dalších aktivit pak zmínil "Výměnu zdravotnické dokumentace", "Kybernetickou bezpečnost", "Telemedicínu" a "Budování a rozvoj IS veřejného zdraví a elektronického zdravotnictví". Představil rozpracovanost a harmonogram jednotlivých součástí ...

Prezentace: Národní centrum elektronického zdravotnictví - plány versus realita 2019

Elektronická identita ve zdravotnictví

Jiří Borej, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Jiří Borej se ve své přednášce zaměřil na představení, proč potřebujeme identifikaci ve zdravotnictví, koho se týká a k čemu se uživatelé přihlašují? Představil elektronickou identitu jako nástroj pro připojení a využívání nových služeb elektronického zdravotnictví a popsal jakým způsobem identifikace bude probíhat a z jakých variant můžeme vybírat.

Prezentace: Elektronická identita ve zdravotnictví

Katalog standardů elektronického zdravotnictví

Hynek Kružík, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Hynek Kružík představil projekt "Zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví", jehož cílem je vytvoření metodik pro správu standardů a terminologií v oblasti elektronického zdravotnictví a naplnění katalogů sémantické interoperability zdravotnické dokumentace, technické interoperability v oblasti výměny zdravotnických dat a vedení zdravotnické dokumentace. Dále účastníky semináře seznámil, jaká jsou kritéria výběru standardů a rozsah katalogu.

Prezentace: Katalog standardů elektronického zdravotnictví

Aktuality

8. konference Digitální medicína "Budoucnost je teď"

11.6.2019

V Praze proběhla 7. června 2019 8. konference o digitální medicíně s podtitulem "Budoucnost je teď". Záštitu nad konferencí přijalo Ministerstvo zdravotnictví a pan ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Podrobnosti

Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

27.3.2019

MZ ČR bylo na konferenci MEDSOFT 2019 zastoupeno především kulatým stolem za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a dále např. vystoupením Martina Zemana a Jiřího Boreje z Národního centra elektronického zdravotnictví

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů EHRxF

8.2.2019

Evropská komise dne 6. února 2019 přijala doporučení o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů. Doporučení je výsledkem úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth Network a souvisejících pracovních skupin. Aktivně se zapojila i ČR.

Podrobnosti

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

7.2.2019

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr pacientů, do které se zapojily desítky odborníků ze zdravotních pojišťoven.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.