Hlavní stránka

Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

Ve dnech 19. - 20. března 2019 proběhl již 31. ročník odborného semináře MEDSOFT 2019. Vzdělávací akce je určená pracovníkům zdravotnické informatiky, biomedicínského inženýrství a uživatelům software pro zdravotnictví. Seminář se uskutečnil v hotelu Academic v Roztokách u Prahy.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky bylo zastoupeno účastí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který vystoupil v rámci kulatého stolu s názvem Budoucnost e-Health a jeho struktura v ČR.

 

V rámci programu pak vystoupili za Ministerstvo mj. Martin Zeman, Jiří Borej a Hynek Kružík.

Národní centrum elektronického zdravotnictví - plány versus realita 2019

Martin Zeman, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Martin Zeman seznámil účastníky s ustanovením Národního centra elektronického zdravotnictví (NCEZ), Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví a se zahájením podpůrných projektů. Představil prioritní aktivity NCEZ, kterými jsou "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví", "ePreskripce" a "Vybudování základní informační infrastruktury eHealth". Z dalších aktivit pak zmínil "Výměnu zdravotnické dokumentace", "Kybernetickou bezpečnost", "Telemedicínu" a "Budování a rozvoj IS veřejného zdraví a elektronického zdravotnictví". Představil rozpracovanost a harmonogram jednotlivých součástí ...

Prezentace: Národní centrum elektronického zdravotnictví - plány versus realita 2019

Elektronická identita ve zdravotnictví

Jiří Borej, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Jiří Borej se ve své přednášce zaměřil na představení, proč potřebujeme identifikaci ve zdravotnictví, koho se týká a k čemu se uživatelé přihlašují? Představil elektronickou identitu jako nástroj pro připojení a využívání nových služeb elektronického zdravotnictví a popsal jakým způsobem identifikace bude probíhat a z jakých variant můžeme vybírat.

Prezentace: Elektronická identita ve zdravotnictví

Katalog standardů elektronického zdravotnictví

Hynek Kružík, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Hynek Kružík představil projekt "Zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví", jehož cílem je vytvoření metodik pro správu standardů a terminologií v oblasti elektronického zdravotnictví a naplnění katalogů sémantické interoperability zdravotnické dokumentace, technické interoperability v oblasti výměny zdravotnických dat a vedení zdravotnické dokumentace. Dále účastníky semináře seznámil, jaká jsou kritéria výběru standardů a rozsah katalogu.

Prezentace: Katalog standardů elektronického zdravotnictví

Aktuality

Seminář Komunikační strategie elektronizace zdravotnictví č. 2

18.7.2019

17. července 2019 proběhl v prostorách MZČR workshop "Communication" No 2. Cílem workshopu byla diskuze na téma "Komunikační strategie elektronizace zdravotnictví"

Podrobnosti

Otázky a odpovědi k přeshraniční výměně zdravotních záznamů v EU

9.7.2019

Mé zdraví v EU - digitální výměna elektronických lékařských předpisů a pacientských souhrnů - Q & A

Podrobnosti

Informační systém Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví spuštěn do ostrého provozu

9.7.2019

Informace o uvedení Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví do ostrého provozu

Podrobnosti

Investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví

4.7.2019

investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví a investičních programech pro novou / aktualizovanou generaci digitální infrastruktury v Evropě, jak byly přijaty na 15. zasedání eHN 12.6.2019

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.