Kybernetická bezpečnost

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

Tento stručný soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům, vznikl v reakci na setrvalý růst kybernetických hrozeb, směřujících na zdravotnické organizace. Zvláštní pozornost si přitom zaslouží tato doporučení v organizacích, které nepodléhají explicitně legislativě kybernetické bezpečnosti a existuje tedy vyšší riziko, že problematice kybernetické bezpečnosti nevěnovaly dosud patřičnou pozornost. Takové organizace se tak mohou stát snadným cílem kybernetických útoků. Dokument slouží jako podpůrné vodítko, nenahrazuje žádný ze zákonů ani prováděcích právních předpisů.

Dokument by měl být využíván souběžně s doporučeními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, zejména s Doporučenými bezpečnostními opatřeními k varování ze dne 16. dubna 2020.

Dokument byl vydán v první verzi 7. dubna 2020 k užívání. Připomínky a náměty na vylepšení či doplnění dokumentu směřujte prosím na adresu Akčního výboru kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví.

Martin Zeman

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.