Aktuality

  • Hlavní stránka
  • Aktuality
  • Setkání NCeZ s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví

Setkání NCeZ s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví

Setkání, na kterém probíhala diskuze mezi tvůrci a správci standardů a dodavateli informačních technologií, se uskutečnilo 19. listopadu 2018 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. S aktuálním děním v Národním centru elektronického zdravotnictví, stavem přípravy zákona o eHealth a především s konkrétními kroky v oblasti standardizace se seznámilo přes 80 účastníků setkání s kulatým stolem nad problematikou standardizace.  

Program setkání:

Záměry a projekty MZ ČR v oblasti standardů elektronického zdravotnictví

            
 
Připravované změny v oblasti elektronického zdravotnictví, věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví, zahájení činnosti Národního centra elektronického zdravotnictví

Ing. Martin Zeman stručně představil historii vývoje v oblasti elektronizace zdravotnictví v ČR po roce 2016 a zaměřil se na rok 2018, kdy zahájilo činnost Národní centrum elektronického zdravotnictví a a vznikl věcný záměr zákona o eHealth.

Prezentace: Připravované změny v oblasti elektronického zdravotnictví, věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví, zahájení činnosti Národního centra elektronického zdravotnictví

Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví a odboru informatiky Ministerstvo zdravotnictví
 
Projekt „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“ a příprava resortních metodik rozvoje elektronického zdravotnictví v oblasti standardů a terminologií

Ing. Martin Zeman se ve své prezentaci zaměřil na proces strategického řízení elektronizace zdravotnictví, tedy na vize, poslání a strategické cíle rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ a specificky na oblast standardizace eHealth v kontextu realizovaných projektů.

Prezentace: Projekt „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“ a příprava resortních metodik rozvoje elektronického zdravotnictví v oblasti standardů a terminologií

Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví a odboru informatiky Ministerstvo zdravotnictví
   
Katalog standardů elektronického zdravotnictví ČR

Ing. Petr Tůma představil vytvoření katalogu standardů, klasifikačních a terminologických systémů, využívaných v oblasti elektronického zdravotnictví v ČR. Představil katalogizaci standardů jako první krok při budouvání interoperabilního elektronického zdravotnictví.

Prezentace: Katalog standardů elektronického zdravotnictví ČR

MUDr. Petr Tůma, konzultant
   
Procesy správy standardů a možnosti jejich zkvalitnění v ČR

Ing. Hynek Kružík představil aktuální stav v procesu tvorby standardů a související problémy. Dále pak promluvil o implementaci standardů a ověřování shody a o vlivu standardů na celý systém elektronického zdravotnictví včetně mezinárodní interoperability.

Prezentace: Procesy správy standardů a možnosti jejich zkvalitnění v ČR

Ing. Hynek Kružík, konzultant

Kulatý stůl

 
Téma 1: Potřeby a očekávání uživatelů standardů (Ing. Miroslav Novotný)
Téma 2: Potřeby standardizačních organizací (Ing. Martin Zeman)
Téma 3: Možnosti harmonizace procesů správy a dostupnost standardů (Ing. Hynek Kružík)

Aktuální vývoj vybraných klíčových standardů v ČR

 
Informace o založení IHE v České republice

Ing. Martin Zubek představil aktivity IHE Czech jako národní iniciativu organizace IHE - Europe. IHE iniciativa může výrazně přispět ke standardizaci procesů a interoperabilitě informačních systémů v rámci elektronického zdravotnictví v České republice. 

Prezentace: Informace o založení IHE v České republice

Ing. Martin Zubek, IHE Czech
   
Nové směry rozvoje standardů DASTA

Ing. Miroslav Zámečník představil současný stav a další rozvoj datového standardu MZ ČR a NČLP. Jaké informace současný standard umožňuje přenášet o pacientovi, jaké jsou výhody a související problémy standardu DASTA. 

Prezentace: Nové směry rozvoje standardů DASTA

Ing. Miroslav Zámečník, ČSZIVI ČLS JEP
   
Procesy vývoje a adopce standardů HL7 v ČR

Ing. Libor Seidl představil datový standard HL7, jeho udržitelnost v čase, výhody komunikačního protokolu, informační architekturu, podporu sématické interoperability a příklady nasazení HL7 ve světě.

Prezentace: Procesy vývoje a adopce standardů HL7 v ČR

Ing. Libor Seidl, HL7 Czech Republic
   
Budoucí architektura elektronického zdravotnictví, plán zapojení odborné veřejnosti očima dodavatelů jedné z klíčových aktivit projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“

Ing. Martin Zeman provedl účastníky konference náplní projektu KA3, který je zaměřen na "Zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci národní strategie elektronického zdravotnictví".

Prezentace: Budoucí architektura elektronického zdravotnictví, plán zapojení odborné veřejnosti očima dodavatelů jedné z klíčových aktivit projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“

Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví a odboru informatiky Ministerstvo zdravotnictví

Projekt “Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212 je spolufinancován Evropskou unií

Prezentace ke stažení níže:

Aktuality

8. konference Digitální medicína "Budoucnost je teď"

11.6.2019

V Praze proběhla 7. června 2019 8. konference o digitální medicíně s podtitulem "Budoucnost je teď". Záštitu nad konferencí přijalo Ministerstvo zdravotnictví a pan ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Podrobnosti

Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

27.3.2019

MZ ČR bylo na konferenci MEDSOFT 2019 zastoupeno především kulatým stolem za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a dále např. vystoupením Martina Zemana a Jiřího Boreje z Národního centra elektronického zdravotnictví

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů EHRxF

8.2.2019

Evropská komise dne 6. února 2019 přijala doporučení o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů. Doporučení je výsledkem úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth Network a souvisejících pracovních skupin. Aktivně se zapojila i ČR.

Podrobnosti

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

7.2.2019

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr pacientů, do které se zapojily desítky odborníků ze zdravotních pojišťoven.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.