Hlavní stránka

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr pacientů, do které se zapojily desítky odborníků ze zdravotních pojišťoven. Setkání zahájil náměstek ministra pro zdravotní péči prof. Roman Prymula a řídil hlavní architekt elektronického zdravotnictví Jiří Borej.

Tématem byla prezentace a diskuze nad konceptem rozvoje infrastruktury elektronického  zdravotnictví v ČR, dále zaměřená na vytvoření Autoritativního registru pacientů. Předmětem jednání byl rovněž celkový architektonický pohled na související témata, která jsou předmětem návrhu věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví, který v současnosti probíhá mezirezortním připomínkovým řízením. Cílem setkání bylo nejen aktuální podobu Autoritativního registru pacientů představit, ale zejména získat cenné podněty pro dopracování současného návrhu a pro budoucí smysluplné nastavení vazeb mezi agendami zdravotních pojišťoven, Centrálním registrem pojištěnců a Autoritativním registrem pacientů. Účastníci položili řadu otázek, jejichž zodpovězení považují za důležité pro další efektivní spolupráci. Výstupy setkání budou zveřejněny. Účastníci setkání se dohodli na potřebě pokračování spolupráce jak formou sdílení dokumentů za účelem jejich oponování a nalezení společné shody, tak na nutnosti pokračování v této formě workshopů. Národní centrum elektronického zdravotnictví považuje otevřenou diskusí za zásadní podmínku nutnou pro dosažení výsledku, prospěšného pro všechny účastníky systému.

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.