Aktuality

Podporujeme založení národní iniciativy organizace IHE-Europe

V Národní strategii elektronického zdravotnictví, konkrétně při naplňování Specifického cíle 4.2 Standardy a interoperabilita, Opatření 4.2.2 Interoperabilita a datové struktury, se zavazujeme využívat v České republice integrační profily IHE. 

Proto vítáme a aktivně podporujeme aktivitu některých účastníků sektoru elektronizace zdravotnictví spočívající v založení národní iniciativy organizace IHE-Europe (Integrating Healthcare Enterprise, více na www.ihe-europe.net).

IHE může významně přispět k lepší standardizaci procesů a interoperabilitě informačních systémů v rámci elektronického zdravotnictví. Jedná se o zcela unikátní mezinárodní neziskovou organizaci, která nemá ve světě obdoby.

IHE-Europe je zaměřena na interoperabilitu ve zdravotnických informačních technologiích. Začíná to otevřeným procesem rozvíjení integračních profilů, aby se zajistilo, že systémy IT mohou vzájemně komunikovat. Poté je nutné otestovat tyto systémy, aby ověřily, že složité kódování počítačů poskytuje data. Konečně, IHE-Europe aktivně podporuje širší uvědomění a používání těchto metod k zajištění trvalé shody a kompatibility.

Integrované IHE profily byly přijaty národními a regionálními projekty v zemích jako Rakousko, Francie, Itálie, Švýcarsko, Slovinsko, Lucembursko, Nizozemsko a další. Tyto specifikace poskytují pokyny nezbytné pro implementaci specifických standardů a profilů v komerčních a samostatně vyvinutých systémech, které pomohou realizovat úsilí o rozsáhlou interoperabilitu zdravotnických informací v Evropě. IHE profily se prosazují i při mezinárodní výměně zdravotnických dat a jsou doporučeny pro použití v členských státech Evropskou komisí.

Podpora používání IHE profilů se již stává součástí logických požadavků na informační systémy ve zdravotnictví v České republice, čemuž je vhodné vyjít vstříc právě založením národní iniciativy IHE a především pak aktivní činností budoucí organizace na poli interoperabilních řešení elektronického zdravotnictví.  

Martin Zeman

 

Aktuality

Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

27.3.2019

MZ ČR bylo na konferenci MEDSOFT 2019 zastoupeno především kulatým stolem za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a dále např. vystoupením Martina Zemana a Jiřího Boreje z Národního centra elektronického zdravotnictví

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů EHRxF

8.2.2019

Evropská komise dne 6. února 2019 přijala doporučení o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů. Doporučení je výsledkem úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth Network a souvisejících pracovních skupin. Aktivně se zapojila i ČR.

Podrobnosti

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

7.2.2019

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr pacientů, do které se zapojily desítky odborníků ze zdravotních pojišťoven.

Podrobnosti

Setkání NCeZ s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví

20.11.2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Národní centrum elektronického zdravotnictví uspořádalo 19.11.2018 "Setkání s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví a s dodavateli informačních technologií".

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.