Aktuality

  • Hlavní stránka
  • Aktuality
  • NČLP - upozornění na HROZÍCÍ PROBLÉM - přechod na klíče NČLP od 50000 výše od 12/2019

NČLP - upozornění na HROZÍCÍ PROBLÉM - přechod na klíče NČLP od 50000 výše od 12/2019

Vzhledem k tomu, že klíče přidělované novým laboratorním položkám Národního číselníku laboratorních položek NČLP dosáhnou již 19999 a budou dále pokračovat od 50000 výše, vyzýváme vás ke kontrole, zda nemáte ve vašich informačních systémech z historických či jiných důvodů přes všechna upozornění a varování definované své lokální položky v tomto intervalu, tj. od 50000 výše! Pokud ano, zjednejte IHNED nápravu, jinak hrozí velmi nebezpečné situace v okamžiku, kdy od těchto pozic přibudou v platném číselníku nové NČLP položky, tj. dle předpokladu v prosinci 2019. Teoreticky včetně případného rizika poškození pacienta.

Informace jsou jako obvykle k dispozici na www.dastacr.cz, dasta.mzcr.cz a v konferenci dasta. Tentokrát ale upozorňujeme na problém a neho vyplývající rizika i dalšími cestami.

K přechodu ke klíčům od 50000 výše dojde zřejmě již v příštím prosincovém upgrade 12/2019!

Připomínáme, že z definice přidělování klíčů NČLP plyne, že:

Pro národní položky jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 89999,

přičemž interval 20000 až 24999 byl vyhrazen pro národní informatické položky (gesce „Z“).

Pro lokální položky byl vyhrazen pouze prostor 25000 až 49999.

Za lokální položky ručí jejich uživatelé, jsou mimo garanci správců NČLP i DASTA.

Podrobnější informace:

Lokální položky byly využívány v počátcích budování NČLP, následně bylo doporučeno lokální položky neužívat jinak, než pouze pro lokální vnitrolaboratorní potřebu. Pokud jsou místně užívány v rámci komunikací mezi IS, musí tak být plně s vědomím obou komunikujících stran a s vědomím rizik, které komunikující strany nesou - doporučujeme takovou formu jejich užívání neprodleně ukončit a přejít důsledně na oficiální NČLP, nebo využívat zástupnou položku REPT_NTS_DTP s klíčem 20799 (bloky „Z“).

Na rizika používání lokálních položek vkládaných do NČLP je upozorňováno již řadu let, v roce 2010 byl realizován upgrade DS 03.14.01 a DS 04.05.01, který použití lokálních položek v DASTA eliminoval.

Viz dokument: Sdělování numerických hodnot v bloku VRN (dokument standardu DASTA).

Vzhledem k tomu, že v praxi zřejmě nebyly lokální položky v rámci DASTA dosud zcela opuštěny, připomínáme jejich nekorektnost a vysoké riziko vzniku nebezpečných situací a vyzýváme k důsledné kontrole a k případné nápravě!

Upozornění:

V případě, že by byly lokální položky použity v rámci DASTA k předání dat do jiného IS, který korektně pracuje pouze s národními položkami, budou tyto položky pro příjemce neznámé (nedefinované), dojde k odmítnutí zprávy nebo ke ztrátě informace.

Varování:

V případě, že by byly lokální položky používány v rámci DASTA k předávání dat do jiných IS, které dosud akceptují lokální položky, hrozí riziko, že IS může obdržet od různých příjemců pod stejným lokálním klíčem různé položky, přičemž může dojít k jejich záměně, slití, či k dalším kolizním situacím s velkým rizikem následného poškození pacienta. Před tímto důrazně varujeme a vyzýváme k ukončení užívání lokálních položek v rámci komunikací DASTA. V případě, že by tito uživatelé využívali pro své lokální položky oblast od 50000 výše, hrozí v těchto případech počínaje prosincem 2019 vznik reálných fatálních situací!

Doporučení:

Prověřte, zda používáte DASTA a NČLP korektně a zda používáte aktuální platnou verzi.

Pokud máte NČLP doplněn o své lokální položky, prověřte jejich klíče (musí být v intervalu 25000 - 49999) a zvažte jejich další existenci s ohledem na případná rizika plynoucí z jejich používání.

Aktuální verze NČLP je 2.67.01, aktuální verze DS je 04.19.02 (říjen 2019).

(rozvoj DS řady 3 je od 1. 7. 2016 ukončen)

14.10.2019

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.