Metodiky NCeZ

Metodiky tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ" 

Metodiky tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví, standardy a terminologie. Aktualizace a rozpracování stávajících architektonických modelů.

Publikované metodiky jsou obvykle v první verzi, veškeré připomínky a náměty, které povedou k odstraňování nedostatků a zvyšování užitné hodnoty metodik jsou vítány.

Cílem vzniku těchto materiálů bylo vytvořit potřebné nástroje pro plánovitý a řízený rozvoj elektronizace zdravotnictví a zajištění souladu s legislativními, technickými a organizačními možnostmi.

Materiály jsou publikované ve formátu PDF popř. RDF (ttl), pokud by bylo třeba získat dokumenty v editovatelné podobě, tak nás kontaktujte.

Zpracování rezortní metodiky rozvoje elektronického zdravotnictví Forma
Resortní metodika rozvoje elektronického zdravotnictví PDF
Koordinace rozvoje centrálních a prioritních ICT služeb NSeZ  
Metodika tvorby, správy a užití EA v resortu MZČR PDF
Katalogizace standardů a terminologií  
Katalog standardů a terminologií PDF
Katalog standardů XLS
Klasifikační kritéria pro hodnocení standardů a terminologií PDF
Zhodnocení standardů dle navržených kritérií PDF
Chybějící standardy XLS
Katalog standardů a terminologií chybějících v oblasti EHR v ČR PDF
Model architektury národních standardů XML
Model architektury národních standardů  PDF
Metodiky správy standardů a klasifikačních a terminologických systémů elektronického zdravotnictví  
Analýza zahraničních vzorů PDF
Výběr a doporučení vhodného SW nástroje pro správu základní terminologie a datového slovníku elektronického zdravotnictví  
P8.1 Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci standardů a terminologií elektronického zdravotnictví PDF
P8.2 Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci standardů a terminologií elektronického zdravotnictví PDF
Metodiky správy terminologie elektronického zdravotnictví  
Rešerše standardů a metodologií pro správu odborných slovníků PDF
Soubor metodik pro správu terminologie elektronického zdravotnictví PDF
Základní sémantický slovník PDF
Základní slovník PDF
Základní slovník G TTL
Rozšířený sémantický slovník NCeZ PDF
Slovník zamer ZEZ PDF
Slovník zamer ZEZ G TTL
Referenční příručka pro uživatele a realizátory systému eHealth v prostředí českého zdravotnictví  
Referenční příručka pro uživatele a realizátory systémů eHealth v prostředí českého zdravotnictví PDF

 

 

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.