Metodiky NCeZ

Metodiky tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ" 

Metodiky tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví, standardy a terminologie. Aktualizace a rozpracování stávajících architektonických modelů.

Publikované metodiky jsou obvykle v první verzi, veškeré připomínky a náměty, které povedou k odstraňování nedostatků a zvyšování užitné hodnoty metodik jsou vítány.

Cílem vzniku těchto materiálů bylo vytvořit potřebné nástroje pro plánovitý a řízený rozvoj elektronizace zdravotnictví a zajištění souladu s legislativními, technickými a organizačními možnostmi.

Materiály jsou publikované ve formátu PDF popř. RDF (ttl), pokud by bylo třeba získat dokumenty v editovatelné podobě, tak nás kontaktujte.

Zpracování rezortní metodiky rozvoje elektronického zdravotnictví Forma
Resortní metodika rozvoje elektronického zdravotnictví PDF
Koordinace rozvoje centrálních a prioritních ICT služeb NSeZ  
Metodika tvorby, správy a užití EA v resortu MZČR PDF
Katalogizace standardů a terminologií  
Katalog standardů a terminologií PDF
Katalog standardů XLS
Klasifikační kritéria pro hodnocení standardů a terminologií PDF
Zhodnocení standardů dle navržených kritérií PDF
Chybějící standardy XLS
Katalog standardů a terminologií chybějících v oblasti EHR v ČR PDF
Model architektury národních standardů XML
Model architektury národních standardů  PDF
Metodiky správy standardů a klasifikačních a terminologických systémů elektronického zdravotnictví  
Analýza zahraničních vzorů PDF
Výběr a doporučení vhodného SW nástroje pro správu základní terminologie a datového slovníku elektronického zdravotnictví  
P8.1 Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci standardů a terminologií elektronického zdravotnictví PDF
P8.2 Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci standardů a terminologií elektronického zdravotnictví PDF
Metodiky správy terminologie elektronického zdravotnictví  
Rešerše standardů a metodologií pro správu odborných slovníků PDF
Soubor metodik pro správu terminologie elektronického zdravotnictví PDF
Základní sémantický slovník PDF
Základní slovník PDF
Základní slovník G TTL
Rozšířený sémantický slovník NCeZ PDF
Slovník zamer ZEZ PDF
Slovník zamer ZEZ G TTL
Referenční příručka pro uživatele a realizátory systému eHealth v prostředí českého zdravotnictví  
Referenční příručka pro uživatele a realizátory systémů eHealth v prostředí českého zdravotnictví PDF

 

 

Aktuality

Upozornění na probíhající ransomware kampaň "RYUK"

11.12.2019

Upozornění CERT týmu Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB)

Podrobnosti

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

29.10.2019

Soubor metodických dokumentů pro potřeby strategického řízení elektronizace zdravotnictví - zavedení metod a standardů řízení kvality

Podrobnosti

NČLP - upozornění na HROZÍCÍ PROBLÉM - přechod na klíče NČLP od 50000 výše od 12/2019

14.10.2019

Prověřte, zda používáte DASTA a NČLP korektně a zda používáte aktuální platnou verzi ! Pokud máte NČLP doplněn o své lokální položky, prověřte jejich klíče (musí být v intervalu 25000 - 49999) a zvažte jejich další existenci s ohledem na případná rizika!

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.