Aktuality

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ" 

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

Předmětem této etapy bylo zpracování materiálů, které jsou nezbytné v oblasti nastavení procesů dosahování kvality s cílem zkvalitnit metodiky a další odborné studie pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR. Cílem projektu bylo vytvořit a zavést komplexní metody a standardy řízení kvality specifické pro elektronizaci zdravotnictví na centrální úrovni. Soubor metod a standardů řízení kvality elektronického zdravotnictví pomůže nastavit celkový systém řízení v souladu s přijatými politikami a zásadamí řízení kvality. Cílem projektu bylo rovněž vytvoření a adopce souborů nástrojů pro další rozvoj elektronizace zdravotnictví.

Publikované metodiky jsou obvykle v první verzi, veškeré připomínky a náměty, které povedou k odstraňování nedostatků a zvyšování užitné hodnoty metodik jsou vítány.

Cílem vzniku těchto materiálů bylo vytvořit potřebné nástroje pro plánovitý a řízený rozvoj elektronizace zdravotnictví a zajištění souladu s legislativními, technickými a organizačními možnostmi.

Materiály jsou publikované ve formátu PDF, pokud by bylo třeba získat dokumenty v editovatelné podobě, tak nás kontaktujte.

Vytvořené metodiky najdete zde:

Metody a standardy řízení kvality

Metodika rozvoje služeb interoperability - s využitím interoperabilních národních eHealth systémů včetně rozšíření přeshraničních služeb eHealth

Metodika řízení architektonické změny

Metodika tvorby Business Case Ministerstva zdravotnictví ČR

Průběžná doporučení z projektu Joint Action supporting the eHealth Network (JASeHN)

Indikátorová soustava pro monitorování a hodnocení výstupů a výsledků elektronického zdravotnictví

Metodika pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví

Zpráva o vyhodnocení průběžného naplňování cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví

Katalog sdílených služeb elektronického zdravotnictví

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.