Aktuality

  • Hlavní stránka
  • Aktuality
  • Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

Metodický pokyn je určen pro poskytovatele zdravotních služeb byl schválen ředitelem Národního centra elektronického zdravotnictvíí dne 18. března 2020. Představuje výtah z příkladů nejlepší praxe (best practice), které popisují jednotlivé kroky pro zachování funkčních IT systémů nemocnice i v časech vyhlášení nouzového stavu.

Jednotlivé kroky vycházejí z podobných situací, z praxe již realizované některými velkými nemocnicemi a jsou souhrnem zkušeností a doporučení i ze zahraničí. Zároveň poskytuje vedení organizace, popř. jejímu zřizovateli, zakladateli či provozovateli, zpětnou vazbu k tomu, v jakém stavu se organizace nachází a kam se zaměřit pro zajištění provozu.

Dokument byl vypracován na základě iniciativy a s významným přispěním odborníků z Nemocnice Na Homolce a z Krajského úřadu Kraje Vysočina, jmenovitě pak Dušana Chvojky a Petra Pavlince a jejich spolupracovníků, kterým za tuto iniciativu patří náležité poděkování.

Uvítáme podněty a připomínky, které povedou k doplnění či aktualizaci pokynu, zasílejte prosím na kb@mzcr.cz.

Martin Zeman

Aktualizace 1.01, 20.3.2020

Seznam provedených změn:

Str. 9, odrážka „Monitoring a vyhodnocování síťového provozu – log na úrovni firewallu a proxy, NetFlow“ doplněno „je nutné vyhodnocovat alespoň 2x za pracovní dobu, a vždy do 30 minut po každé notifikaci události z alertovacích služeb nebo po oznámení NUKIB či jiného bezpečnostního zdroje.“

Str. 9, doplněna odrážka „vždy vést aktuální evidenci IP adresního plánu a evidenci připojených zařízení do datové sítě v digitální podobě. Aktualizace evidencí vůči reálnému stavu musí být prováděna nejméně 1x7 dnů“

 

 

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.