Aktuality

IHE Czech Republic přijímá členy

Po několikaměsíčním úsilí zakládajících členů, řadě jednání s IHE Europe a dalších krocích byla v letošním roce do evropské struktury mezinárodní organizace IHE přijata za podpory Ministerstva zdravotnictví naše národní iniciativa, byl zapsán spolek IHE Czech Republic, z.s. a organizace zahájila činnost. Na provizorních stránkách IHE Czech Republic, z.s. https://www.ihe-czech.cz/ je možné se mj. ucházet o členství v organizaci a zapojit se tak aktivně do standardizace procesů a zlepšování interoperability informačních systémů v rámci elektronického zdravotnictví. Podpora používání IHE profilů se již stává součástí logických požadavků na informační systémy ve zdravotnictví v České republice, čemuž vhodně vychází vstříc právě založená národní iniciativa IHE a především pak aktivní činností Spolku na poli interoperabilních řešení elektronického zdravotnictví. 

Většina současných regionálních a národních eHealth projektů ve světě je založena na IHE frameworku. Také Evropská komise ve svém Rozhodnutí ze dne 28. července 2015 (O identifikaci profilů IHE za účelem odkazování při zadávání veřejných zakázek) mimo jiné uvádí že IHE má potenciál zlepšit interoperabilitu služeb elektronického zdravotnictví a jednotlivých aplikací ku prospěchu pacientů i zdravotníků. Komise také zmiňuje použití IHE profilů ve svém doporučení z února 2019 (K formátu výměny dat elektronických zdravotních záznamů). V obou těchto dokumentech doporučuje použit metodologii IHE, jako jediné dostupné a správné cesty k interoperabilitě eHealth v jednotlivých členských zemích. Investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví a investičních programech pro novou / aktualizovanou generaci digitální infrastruktury v Evropě, přijaté na 15. zasedání sítě eHealth dne 12. června 2019 v Bukurešti jsou čerstvým a naprosto jasným krokem, který otevírá široký prostor pro finanční podporu zavádění interoperabilních řešení z veřejných prostředků.

IHE Czech Republic má podle mezinárodních pravidel dva spolupředsedající (co-chairs): pro oblast IT dodavatelů jím je Jan Petřik, pro oblast poskytovatelů zdravotní péče je jím Jan Hůlek a jednoho delegáta pro IHE International a tím je Martin Zubek.

Martin Zeman

Aktuality

IHE Czech Republic přijímá členy

11.9.2019

Informace o zahájení činnosti IHE Czech Republic, z.s.

Podrobnosti

Pozvánka na Česko-izraelský inovační den dne 6.11.2019 v Olomouci

11.9.2019

Izraelští odborníci na inovace a eHealth v Olomouci V BEA campusu Olomouc se 6. listopadu uskuteční Česko-izraelský inovační den Smart Healthcare – Management, Education, Innovations.

Podrobnosti

Investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví

4.7.2019

investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví a investičních programech pro novou / aktualizovanou generaci digitální infrastruktury v Evropě, jak byly přijaty na 15. zasedání eHN 12.6.2019

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů EHRxF

8.2.2019

Evropská komise dne 6. února 2019 přijala doporučení o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů. Doporučení je výsledkem úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth Network a souvisejících pracovních skupin. Aktivně se zapojila i ČR.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.