Hlavní stránka

Deklarace partnerství při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na dobrou praxi při přípravě a implementaci strategických změn a posílení principu partnerství otevírá prostor pro spolupráci s potenciálními zájemci o zapojení do implementace Národní strategie elektronického zdravotnictví. Cílem spolupráce je identifikovat a zahrnout do implementace strategie relevantní potřeby/požadavky a podněty subjektů, které budou změnami ovlivněny, nebo budou mít významný vliv na jejich vzájemnou komunikaci.
Výzva je zaměřena zejména na odbornou veřejnost (soukromé i veřejné subjekty). 
Preferovanou formou spolupráce je zejména podpora týmů Ministerstva zdravotnictví prostřednictvím posuzování navržených změn a jejich dopadů, případně aktivní účasti na zpracování alternativních návrhů a zhodnocení jejich přínosů a dopadů.
Informace o implementaci a prioritách ministerstva najdete na stránkách Národní strategie elektronického zdravotnictví NSEZ.CZ.  Případný zájem o spolupráci je možné zaslat na emailovou adresu: nsez@mzcr.cz.

V emailu prosím uveďte:

  • Základní identifikační údaje
  • Oblasti, v rámci nichž nabízíte odbornou pomoc a kapacity
  • Specifické kompetence v oblasti eHealth, kterými organizace/subjekt disponuje
  • Rámcové kapacity (čas), který je možný pro potřeby spolupráce uvolnit
  • Kontaktní osobu pro danou organizaci/subjekt

Aktuality

8. konference Digitální medicína "Budoucnost je teď"

11.6.2019

V Praze proběhla 7. června 2019 8. konference o digitální medicíně s podtitulem "Budoucnost je teď". Záštitu nad konferencí přijalo Ministerstvo zdravotnictví a pan ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Podrobnosti

Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

27.3.2019

MZ ČR bylo na konferenci MEDSOFT 2019 zastoupeno především kulatým stolem za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a dále např. vystoupením Martina Zemana a Jiřího Boreje z Národního centra elektronického zdravotnictví

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o evropském formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů EHRxF

8.2.2019

Evropská komise dne 6. února 2019 přijala doporučení o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů. Doporučení je výsledkem úspěšné spolupráce mezi Evropskou komisí, eHealth Network a souvisejících pracovních skupin. Aktivně se zapojila i ČR.

Podrobnosti

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

7.2.2019

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr pacientů, do které se zapojily desítky odborníků ze zdravotních pojišťoven.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.