Metodiky NCeZ

Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ"

Tato analýza je prvním výstupem výše uvedeného projektu. Cílem dokumentu je prezentovat rámcové závěry analýzy současného stavu a prostředí elektronického zdravotnictví pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví, analýzy požadavků a potřeb pro implemetaci prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví a akčního plánu a návrhu a analýzy variant cílové Enterprise Architektury. Posouzení souladu potřeb a požadavků s aktuálním stavem a vývojem legislativy s ohledem na doporučenou architekturu řešení.

Tato analýza odráží stav k okamžiku jejího vzniku, tedy k 23. 8. 2018. Aktuální stav a pohled na elektronického zdravotnictví je ovlivněn realizací projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ", vytvářením nových metodik, EA modelů a vytvářením věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví.

Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví

Přílohy

Aktuality

Upozornění na probíhající ransomware kampaň "RYUK"

11.12.2019

Upozornění CERT týmu Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB)

Podrobnosti

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

29.10.2019

Soubor metodických dokumentů pro potřeby strategického řízení elektronizace zdravotnictví - zavedení metod a standardů řízení kvality

Podrobnosti

NČLP - upozornění na HROZÍCÍ PROBLÉM - přechod na klíče NČLP od 50000 výše od 12/2019

14.10.2019

Prověřte, zda používáte DASTA a NČLP korektně a zda používáte aktuální platnou verzi ! Pokud máte NČLP doplněn o své lokální položky, prověřte jejich klíče (musí být v intervalu 25000 - 49999) a zvažte jejich další existenci s ohledem na případná rizika!

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.