Metodiky NCeZ

Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ"

Tato analýza je prvním výstupem výše uvedeného projektu. Cílem dokumentu je prezentovat rámcové závěry analýzy současného stavu a prostředí elektronického zdravotnictví pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví, analýzy požadavků a potřeb pro implemetaci prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví a akčního plánu a návrhu a analýzy variant cílové Enterprise Architektury. Posouzení souladu potřeb a požadavků s aktuálním stavem a vývojem legislativy s ohledem na doporučenou architekturu řešení.

Tato analýza odráží stav k okamžiku jejího vzniku, tedy k 23. 8. 2018. Aktuální stav a pohled na elektronického zdravotnictví je ovlivněn realizací projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ", vytvářením nových metodik, EA modelů a vytvářením věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví.

Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví

Přílohy

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.