Metodiky NCeZ

Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ"

Tato analýza je prvním výstupem výše uvedeného projektu. Cílem dokumentu je prezentovat rámcové závěry analýzy současného stavu a prostředí elektronického zdravotnictví pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví, analýzy požadavků a potřeb pro implemetaci prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví a akčního plánu a návrhu a analýzy variant cílové Enterprise Architektury. Posouzení souladu potřeb a požadavků s aktuálním stavem a vývojem legislativy s ohledem na doporučenou architekturu řešení.

Tato analýza odráží stav k okamžiku jejího vzniku, tedy k 23. 8. 2018. Aktuální stav a pohled na elektronického zdravotnictví je ovlivněn realizací projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ", vytvářením nových metodik, EA modelů a vytvářením věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví.

Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví

Přílohy

Aktuality

Katalog pomoci v kybernetické bezpečnosti pro poskytovatele zdravotních služeb

20.3.2020

Informace o nabídce služeb v oblasti KB v rámci dobrovolné pomoci nemocnicím

Podrobnosti

Akční výbor kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví zahájil činnost

18.3.2020

15.3.2020 byl založen Akční výbor kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví a v pondělí proběhl první konferenční hovor s dodavateli nabízejícími svou nezištnou pomoc zdravotnictví.

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Příručka k veřejným zakázkám ke kybernetické bezpečnosti v nemocnicích

26.2.2020

Návod pro nemocnice publikovaný Evropskou agenturou pro kybernetickou bezpečnost ENISA dne 19.2.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.