Metodiky NCeZ

Aktualizace zpracovaných TO - BE modelů EA prioritních opatření

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ" 

Aktualizace zpracovaných TO - BE modelů EA prioritních opatření.

Modely byly vypublikovány v říjnu 2019.

Veškeré připomínky a náměty, které povedou k odstraňování nedostatků a zvyšování užitné hodnoty publikovaných modelů jsou vítány.

 

Dokumenty vznikl v rámci Klíčové aktivity 3 projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“, kde účelem projektu bylo strategické řízení a vytvoření komplexního systému metodické podpory pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví. Klíčová aktivita 3 byla pak zaměřena na zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví. Odráží aktuální stav poznatků ke dni schválení 12.4.2019. Architektonické modely zpracovávané pro účel elektronizace zdravotnictví se v čase mohou vyvíjet a je tedy možné, že jsou k dispozici v aktuálnější podobě v úložišti architektonických modelů. Proto bude na stránkách www.nsez.cz uveřejněn odkaz na publikační vrstvu architektonických modelů, kde budou k dispozici vždy nejnovější uvolněné verze modelů.

Materiály jsou publikované ve formátu PDF, pokud by bylo třeba získat dokumenty v editovatelné podobě, tak nás kontaktujte.

(EA) Doménové a segmentové modely architektury PDF
(HV) Celostní pohled na architekturu PDF
(VA) Architektonická vize a mise PDF
(VP) Hlediska PDF
AR - Autoritativní Registry PDF
BPMN PDF
CeH - Přehled centrální architektury eZdravotnictví PDF
eID - Elektronická Identita PDF
ePreskripce eDispenzarizace - Lékový záznam PDF
IDRR - Integrované Datové Rozhraní Resortu PDF
IKZ - Indikátory a hodnocení kvality služeb zdravotnictví PDF
NKMeZ - Národní kontaktní místo el. zdravotnictví (OpenNCP) PDF
NZIP - Národní zdravotnický informační portál PDF
SEZ - Standardy Elektronického Zdravotnictví PDF
SZD - Sdílení Zdravotnické Dokumentace PDF

 

Aktuality

Katalog pomoci v kybernetické bezpečnosti pro poskytovatele zdravotních služeb

20.3.2020

Informace o nabídce služeb v oblasti KB v rámci dobrovolné pomoci nemocnicím

Podrobnosti

Akční výbor kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví zahájil činnost

18.3.2020

15.3.2020 byl založen Akční výbor kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví a v pondělí proběhl první konferenční hovor s dodavateli nabízejícími svou nezištnou pomoc zdravotnictví.

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Příručka k veřejným zakázkám ke kybernetické bezpečnosti v nemocnicích

26.2.2020

Návod pro nemocnice publikovaný Evropskou agenturou pro kybernetickou bezpečnost ENISA dne 19.2.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.