Aktuality

Akční výbor kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví zahájil činnost

V reakci na kybernetický útok na Fakultní nemocnici Brno se zvedla vlna solidarity mezi českými společnostmi působícími v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. České firmy i jednotlivci již od pátečního rána nabízeli bezplatnou pomoc jak při odstraňování následků kybernetického útoku na brněnskou fakultní nemocnici, tak pomoc při ochraně ostatních zdravotnických zařízení před podobnými typy útoků. Ty se totiž množí nejen v České republice, kde byla před nedávnem obdobně napadena například Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, ale i ve světě, kde je možné jako příklad uvést ministerstvo zdravotnictví Spojených států amerických, kde došlo v minulých dnech k zákeřnému útoku pokoušejícímu se šířit dezinformace o průběhu pandemie COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví tuto iniciativu přivítalo a velmi si váží nesobeckého, proaktivního přístupu společností i jednotlivců, kteří nabízejí svou pomoc. Aby bylo možné tyto aktivity koordinovat a nabízená pomoc se dostala do těch organizací českého zdravotnictví, které ji potřebují nejvíce, byl v průběhu víkendu v rámci Národního centra pro elektronizaci zdravotnictví založen Akční výbor kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví (Akční výbor KB), a v pondělí proběhl první konferenční hovor s dodavateli nabízejícími svou nezištnou pomoc. Hovoru se zúčastnilo přes padesát odborníků z celé České republiky, byly nastaveny základní rámce pro rychlou koordinaci nabízené pomoci a její zprostředkování zdravotnickým zařízením.

Práce akčního výboru bude pokračovat kontaktováním poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými budou diskutovány oblasti, kde bude nabízená pomoc v současné době nejúčinnější.

Ministerstvo touto cestou děkuje všem, kdo se do této dobrovolné aktivity směřující k podpoře českého zdravotnictví v této těžké době přihlásili. V případě, že by měl kdokoliv další zájem zapojit se do práce Akčního výboru KB, může se obrátit na email kb@mzcr.cz, případně na koordinátora výboru, pana Tomáše Bezoušku na mailu tomas.bezouska@mzcr.cz.

V Praze dne 17. 3. 2020

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.