Aktuality

Seminář Komunikační strategie elektronizace zdravotnictví č. 2

Dne 17. července 2019 proběhl v prostorách MZČR workshop "Communication" No 2. Cílem workshopu byla diskuze na téma "Komunikační strategie elektronizace zdravotnictví". Workshop proběhl za účasti náměstkyně ministra MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH, náměstka pro zdravotní péči prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. a za účasti českých i zahraničních expertů, zástupce Evropské komise a zaiteresovaných osob. Na semináři byl vysvětlen návrh postupu tvorby komunikační strategie a její realizace, cílové skupiny, klíčová sdělení a způsoby oslovení stakeholderů. Prezentována byla výzkumná metoda Delphi jako vhodná technika pro pro stanovení odborného odhadu budoucího vývoje nebo stavu pomocí skupiny expertů. Pan Adria Garcia Font podrobně představil systematickou marketingovou podporou elektronizace zdravotnictví ze strany ministerstva zdravotnictví Katalánska. Na závěr workshopu proběhla delší diskuze účastíků akce s organizátory a přizvanými experty.

Seminář byl součástí projektu z programu podpory strukturálních reforem EU SRSP na posílení kapacity na vytvoření a implementaci Národního centra elektronického zdravotnictví („Strengthening of capacity for creation and  implementation of the National eHealth Centre). Projekt je realizován s odbornou pomocí Evropské asociace zdravotnické telematiky (EHTEL) za technické asistence rakouské rozvojové agentury AED. 

S pomocí tohoto projektu samostatné Národní centrum elektronického zdravotnictví zahájilo v rámci ministerstva činnost 1. ledna tohoto roku.

Agenda a přednášející:

  1. Úvod - Christian Raming, Petr Struk
  2. Czech eHealth Communication Strategy preparation - Paul Kucera
  3. eHealth Communication Strategy and Delphi Method - Zdeněk Kučera
  4. Catalan Health Ecosystem - Pacient Journey - Adria Garcia Font

 

Přílohy

Aktuality

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

7.5.2020

Soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům.

Podrobnosti

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

8.4.2020

Doporučení Evropské komise z 8.4.2020 o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a jejího překonání se zvláštním zřetelem na mobilní aplikace a využití anonymizovaných údajů o pohybu obyvatelstva

Podrobnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k zajištění provozu ICT v mimořádné situaci

18.3.2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti v platném znění k 20.3.2020

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.